طرح های پژوهشی پزشکی


لیست طرح های پژوهشی پزشکی

 • پوستر
  ۱. جایگاه معماری ایرانی - اسلامی در طراحی فضاهای بیمارستانی

  کلیدواژه ها: طراحی بیمارستان- فضاهای درمانی- معماری ایرانی- اسلامی
  کارفرما: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۷
  چکیده:

  در معماری ایرانی مبتنی بر ارزش های اسلامی، تلاش بر ایجاد بستر فیزیکی مناسب و محیطی امن، آرام، پایدار، سازگار با طبیعت و متکی بر دانش فنی و امکانات بومی برای حیات تکاملی انسان می‌باشد. پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه و فراهم آوردن بستر کالبدی مناسب برای طراحی و احداث مراکز بهداشتی و درمانی مستلزم شناخت دقیق وضعیت موجود، کمبودها، نیازهای آتی و ارائه خط مشی‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان می‌باشد. جایگاه و رویکرد معماری ایرانی- اسلامی در طراحی بیمارستان، طراحان و برنامه‌ریزان را بر آن می‌دارد ...

 • پوستر
  ۲. بررسی مواد آنتی اکسیدان، فنول کل، پلی فنول ها و اثر ضدسرطانی گیاه باریجه (Ferula gummosa)

  کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۶
  تعداد صفحات گزارش: ۱۰۱
  چکیده:

  این تحقیق با هدف بررسی ترکیب های شیمیایی، بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و ارزیابی خواص سیتوتوکسیک عصاره و اسانس گیاه باریجه (F. gummosa) و صمغ آن که در سال 1392 از استان فارس جمع آوری گردید، انجام شد. پل فنول های موجود در عصاره متانولی گیاه و صمغ آن با استفاده از HPLC، تعیین شد. فعالیت آنتی اکسیدانی تام نمونه های عصاره با آزمون DPPH ارزیابی شد. میزان فنل کل با روش فولین سیلکاتیو اندازه گیری شد. اسانس فرار با روش تقطیر با آب جداسازی شد و ترکیب های موجود در آن با دسنگاه GC و GC/MS ...

 • پوستر
  ۳. بررسی مواد آنتی اکسیدان، فنول کل، پلی فنول ها و اثر ضدسرطانی آنغوزه (Ferula assa-foetida) و وشا (Dorema ammoniacum)

  کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۶
  تعداد صفحات گزارش: ۱۲۱
  چکیده:

  این تحقیق با هدف بررسی ترکیب های شیمیایی، بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و ارزیابی خواص سیتوتوکسیک عصاره و اسانس گیاه آنغوزه (Ferula assa-foetida)، وشا (Dorema ammoniacum) و صمغ آن ها که در سال 1392 از استان فارس جمع آوری گردید، انجام شد. پلی فنول های موجود در عصاره متانولی دو گیاه و صمغ آن ها با استفاده از HPLC ، تعیین شد. فعالیت آنتی اکسیدانی تام نمونه های عصاره با آزمون DPPH ارزیابی شد. میزان فنول کل با روش فولین سیلکاتیو اندازه گیری شد. اسانس فرار آن ها با روش تقطیر با آب جداسازی ...

 • پوستر
  ۴. تدوین دستورالعمل طراحی، اجرا و بهره‌برداری از سیستم‌های گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی عمومی با تأکید بر تنوع آب و هوایی ایران

  کلیدواژه ها: بهینه سازی , تهویه مطبوع , سرمایش , گرمایش , بیمارستان
  کارفرما: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۶
  چکیده:

  اهمیت و حساسیت بحث گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع در بیمارستان سبب شده که طراحی و اجرای تاسیسات مکانیکی آن از پیچیدگی زیادی برخوردار باشد و به همین علت، رعایت اصول خاص این مکانها و دقت در انتخاب تجهیزات و چگونگی بهره برداری از آنها اهمیتی ویژه ای داشته باشد. از طرفی بحث پاکی هوا و شرایط ویژه درمان بیمار در کنار ایجاد شرایط آسایش انسانها نیز از نکات اساسی تهویه مطبوع در بیمارستان است. تمامی فضاهای یک بیمارستان اعم از بخش های عمومی، اتاقهای عمل، جراحی، ریکاوری، بخش های بستری، آزمایشگاهها ...

 • پوستر
  ۵. بررسی مواد آنتی اکسیدان، فنول کل، پلی فنول ها و اثر ضدسرطانی گیاه کما (Ferula persica L.)

  کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۶
  تعداد صفحات گزارش: ۹۹
  چکیده:

  این تحقیق با هدف بررسی ترکیب های شیمیایی، بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و ارزیابی خواص سیتوتوکسیک عصاره و اسانس گیاه کما ((Ferula persica و صمغ آن که در سال 1392 از استان فارس جمع آوری گردید، انجام شد. پلی فنول های موجود در عصاره متانولی گیاه و صمغ آن با استفاده از HPLC ، تعیین شد. فعالیت آنتی اکسیدانی تام نمونه های عصاره با آزمون DPPH ارزیابی شد. میزان فنل کل با روش فولین سیلکاتیو اندازه گیری شد. اسانس فرار با روش تقطیر با آب جداسازی شد و ترکیب های موجود در آن با دسنگاه GC و GC/MS ...

 • پوستر
  ۶. بررسی و ادامه برنامه خودباروری در ژرم پلاسم ارزن مرواریدی

  کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۶
  تعداد صفحات گزارش: ۱۵
  چکیده:

  ارزن مرواریدی (Pennisetum glaucum L.) یکی از گیاهان مهم مناطق خشک و گرم است که به منظور تولید دانه و علوفه کشت می شود. با توجه به دگرگشنی و وجود هتروزیس کافی، تولید ارقام هیبرید مهم ترین روش اصلاحی ارزن مرواریدی است. به منظور تهیه لاین های اینبرد ارزن مرواریدی و ادامه خالص سازی لاین های سال گذشته، تعداد 185 لاین S0 تا S6 در سال 1396 مورد بررسی، گزینش و خودگشنی قرار گرفتند. هر لاین S0 در سه خط و لاین های S1 تا S6 در یک خط 5 متری با فاصله ردیف 65 سانتی متر کشت گردید. کلیه عملیات ...

 • پوستر
  ۷. شناسایی نشانگرهای مولکولی کارآمد مرتبط با عامل برگشت دهنده باروری در آفتابگردان

  کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۵
  تعداد صفحات گزارش: ۱۲۵
  چکیده:

  نرعقیمی سیتوپلاسمی (CMS) صفتی است که از طریق پایه مادری منتقل می شود. این ویژگی در بیش از 150 گونه گیاهی شناسایی شده و از آن برای تولید بذور هیبرید استفاده می شود. سیستم نرعقیمی در آفتابگردان مبتنی بر سیتوپلاسم نر عقیم PET1 است که در نتیجه یک بازآرایی در انتهای 3' ژن atpA موجود در میتوکندری بوجود آمده است. بازگرداندن باروری در این سیستم توسط یک یا دو ژن هسته ای کنترل می شود. با توجه به این که اطلاعاتی از ماهیت مولکولی ژن برگشت دهنده باروری در آفتابگردان در دسترس نیست، این تحقیق ...

 • پوستر
  ۸. بررسی ساز و کار ارایه خدمات تامین اجتماعی در کشورهای منتخب با تاکید بر مستمری های بازنشستگی

  کارفرما: پژوهشکده بیمه
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۵
  تعداد صفحات گزارش: ۲۸۹
  چکیده:

  تعیین یک ساختار مناسب و منسجم برای نظام چندلایه ی تامین اجتماعی، نیازمند مشارکت تمامی بخش ها در تدوین و اجرای این ساختار بوده و نقش بخش خصوصی در تکامل این مجموعه غیر قابل انکار است. شرکت های بیمه بازرگانی یکی از عمده موسساتی هستند که در زمینه بیمه های مستمری، درمان و حوادث در حال فعالیت هستند و در تمامی دنیا در کنار بخش های اجتماعی مشغول ارایه خدمات پایه، جایگزین و یا مکمل در حوزه‎های مشترک می باشند. شناخت سازوکار ارایه خدمات تامین اجتماعی و همچنین طرح های مختلف ...

 • پوستر
  ۹. مطالعه جنبه های آناتومیکی و ملکولی عدم باروری احتمالی نخل های خرمای حاصل از کشت بافت رقم برحی از سنین باردهی متفاوت در استان خوزستان

  کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۵
  تعداد صفحات گزارش: ۶۶
  چکیده:

  خرما یکی از مهمترین میوه های مناطق نیمه گرمسیری است که نقش مهمی در پایداری این مناطق دارد. کمبود پاجوش و ضرورت تامین نهال مورد نیاز برای توسعه نخلستان ها ایده تکثیر از طریق کشت بافت را ایجاد نمود. بروز تنوع سوماکلونالی خصوصا دیر باردهی و میوه نشینی نامناسب مهم ترین مشکلات احتمالی استفاده از نهال های کشت بافتی در احداث نخلستان گزارش شده است. این تحقیق به منظور انجام مطالعات آناتومیکی و مولکولی، بر روی نخلهای حاصل از کشت بافت و نخلهای حاصل از پاجوش رقم خرمای مهم وتجاری برحی انجام ...

 • پوستر
  ۱۰. مقایسه و ارزیابی کارایی سمپاش میکرونر با روش مرسوم در باغات سیب پاکوتاه استان آذربایجان غربی

  کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۵
  تعداد صفحات گزارش: ۲۶
  چکیده:

  استان آذربایجان غربی به عنوان عمده ترین تولید کننده سیب در کشور می باشد. در اغلب باغات استان، درختان با حجم بالای محلول سمی و با قطرات درشت و غیریکنواخت به اصطلاح شستشو داده می شوند که آلودگی محیط زیست و هزینه بالای مصرف نهاده ها و انرژی را در بردارد. از سوی دیگر جهت افزایش تولید در واحد سطح، توسعه باغات متراکم (پاکوتاه)، به طور جدی مدنظر مسیولین امر می باشد. سمپاش های مورد استفاده در باغات سیب از نوع لانس دار می باشد که به دلیل عمر بالا، مستهلک شدن قطعات به خصوص پمپ و نازل ها ...

 • پوستر
  ۱۱. بررسی چند شکلی ژن های کاندیدای کنترل کننده صفات رشد در گوسفند نژاد شال: ژن های هورمون رشد و فاکتور رشد شبه انسولین

  کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۵
  تعداد صفحات گزارش: ۲۴
  چکیده:

  به منظور بررسی چند شکلی ژن هایکنترل کننده هورمون رشد(GH) و فاکتور رشد شبه انسولین (IGF1)در گوسفند نژاد شال، ابتدا از گله های شال استان به تعداد 70 نمونه، خون گیری به عمل آمد. بدین منظور مقدار 4 میلی لیتر خون ازهر راس گوسفند با استفاده از سرنگ های خلا دار(ونوجکت) حاوی EDTAاخذ و DNAآن با روش نمکیاستخراج شد. با استفاده از دستگاه ترموسایکلر به ترتیب قطعه ای به طول 365 جفت بازی متعلق به اگزون شماره 5 ژن هورمون رشد وقطعه ای به طول 265 جفت باز متعلق به اگزون شماره 1 ژن IGF-1تکثیر شد. ...

 • پوستر
  ۱۲. بررسی اثر محلول رینگر حاوی سرم آلبومین گاوی بعنوان رقیق کننده (بافر) روی کیفیت منی و باروری بوقلمون های بومی

  کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۵
  تعداد صفحات گزارش: ۳۸
  چکیده:

  به منظور تعیین مناسب ترین رقیق کننده منی، از بین رقیق کننده های محلول رینگر، محلول رینگر+ آلبومین 1%، محلول رینگر+ آلبومین 2% و مقایسه نسبت های مختلف (نسبت 1:2، 1:3 منی به رقیق کننده ها)، بر حرکت اسپرم و باروری و نیز بررسی، تاثیر زمان نگهداری منی (3، 6 و 12 ساعت) روی درصد باروری و درصد جوجه درآوری، در ایستگاه بوقلمون کشور واقع در استان آذربایجان شرقی، این مطالعه انجام شد. این طرح در قالب فاکتوریل 3×2×3 با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی شامل 18 تیمار و در هر تیمار 5 قطعه بوقلمون ...

 • پوستر
  ۱۳. زیست سنجی اجزا زهر عقربهای دارای اهمیت پزشکی ایران برای تشخیص پپتیدهای تقویت کننده برادی کینین بر اساس پایش فشار خون تهاجمی در موش صحرایی

  کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۵
  تعداد صفحات گزارش: ۳۹
  چکیده:

  زهرجانوران اعم ازمارها،عقربها،عنکبوتهاو... ترکیب پیچیدهای متشکل ازانواع پروتینها،پپتیدهاودیگرملکولهای حیاتی ونیزبرخی موادمعدنی است.ازجمله ملکولهای زیستی موجوددرزهرجانوران سم یپپتیدهایی هستندکه طی مکانیسم بازدارندگی ازتبدیل آنژیوتنسین 1 بهآننژیوتنسین 2 موجب کاهش فشارخون درفردموردگزش میشوند. هدف مطالعه حاضر جداسازی اجزا زهر 3 گونه از عقرب های دارای اهمیت پزشکی ایران و زیست سنجی آنها برای بررسی اثر تقویت کنندگی برادی کینین در موش صحرایی بیهوش شده بود. دراینطرح ابتدا زهر عقرب های ...

 • پوستر
  ۱۴. اثر درختچه های پرستار در زادآوری درختان بنه

  کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۴
  تعداد صفحات گزارش: ۱۶
 • پوستر
  ۱۵. ارزیابی کیفیت حاصلخیزی و باروری اراضی شالیزاری (مورد مطالعه اراضی دشت فومنات)

  کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۴
  تعداد صفحات گزارش: ۶۱
  چکیده:

  ارزیابی جامع کیفیت خاک های کشاورزی برای تصمیم گیری های خردمندانه که سبب بهبود تولید و حفظ محیط زیست می شود ضروری می باشد. بسیاری از مطالعات نشان دادند که شاخص کیفیت خاک که بر اساس ترکیبی از ویژگی های خاک است در مقایسه با ویژگی های فردی خاک بهتر می تواند شرایط خاک را توصیف نماید. در این تحقیق برای ارزیابی کیفیت خاک در منطقه دشت فومنات ابتدا با استفاده تجزیه به مولفه های اصلی یک مجموعه حداقلی از داده ها تهیه، سپس ویژگی های کمی خاک رتبه بندی کیفی (با کمک منطق فازی از طریق نمره دهی ...

 • پوستر
  ۱۶. پایش بهداشتی موش های آزمایشگاهی تولیدی موسسه رازی به ویروس های Mouse Hepatitis Virus و Theiler's Encephalomyelitis Virus

  کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۴
  تعداد صفحات گزارش: ۴۰
  چکیده:

  یکی از مهم ترین توصیه های سازمان ها و انجمن های بین المللی در رابطه با حیوانات آزمایشگاهی، استفاده از حیوانات تعریف شده یا Gnotobiotic می باشد چرا که نتایج کار بایستی قابل تکرار و قابل اطمینان و قابل تعمیم باشد. بر اساس توصیه فدراسیون انجمن های علوم حیوانات آزمایشگاهی اروپا (FELASA)، پایش بهداشتی حیوانات، جهت صدور گواهی سلامت آنها که مورد درخواست سیستم های کیفیت و کنترل کیفی موسسات تولیدی و تحقیقاتی می باشد، الزامی است. از ویروس های توصیه شده توسط FELASA دو ویروس Mouse Hepatitis ...

 • پوستر
  ۱۷. طراحی و ساخت منبع انرژی خورشیدی بمنظور استفاده در سمپاش میکرونر

  کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۴
  تعداد صفحات گزارش: ۳۳
  چکیده:

  امروزه با توجه به رشد جمعیت و افزایش میزان مصرف انرژیو مشکلات پیرامون آن، از جمله کمبود منابع فسیلی، هزینه انرژی، آلودگی محیط زیست و غیره استفاده ازانرژی های تجدیدپذیر امری ضروری است.طراحی و ساخت منبع انرژی خورشیدی بمنظور استفاده درسمپاش خورشیدی با هدف توسعه، ترویج و ارتقای سطح فرهنگ جامعه در کاربرد انرژی های نو در کشاورزی و حفظ محیط زیست، از سال 91 به مدت دو سال در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد اجرا شد.منبع تغذیه و قدرت سمپاش از انرژی خورشیدی تامین می شود و از تبدیل مستقیم پرتوهای ...

 • پوستر
  ۱۸. ایجاد بانک انجماد اسپرم ماهیان استخوانی

  کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۴
  تعداد صفحات گزارش: ۵۱
  چکیده:

  در این بررسی ‮‭11‬ ماهی نر آزاد با متوسط طول و وزن ‮‭37/8 5/3‬ سانتیمتر و ‮‭523/3 24/7‬ گرم و ‮‭23‬ ماهی نر سفید با متوسط طول و وزن ‮‭36/1 7/1‬ سانتیمتر و ‮‭631/3 21/6‬ گرم مورد ارزیابی قرار گرفت . تمام این ماهیان در معاینه اولیه از رسیدگی جنسی مناسب برخوردار بودند. در ابتدا پس از تهیه نمونه اسپرم، کیفیت آن مورد ارزیابی قرار گرفت. در این بخش فاکتورهایی چون درصد تحرک، مدت تحرک، تراکم، اسمولالیته و ‭pH ‬اندازه گیری شد. پس از این مرحله نمونه های اسپرم ماهیان آزاد به نسبت ‮‭3 : 1‬ ...

 • پوستر
  ۱۹. بررسی، خودباروری و تهیه لاین خالص ذرت شیرین و ذرت آجیلی جهت تولید هیبریدهای جدید

  کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۴
  تعداد صفحات گزارش: ۲۳
  چکیده:

  به منظور تهیه لاین های اینبرد ذرت شیرین و آجیلی و ادامه خالص سازی لاینهای سال گذشته و خودباروری مواد ژنتیکی جدید، تعداد 200 لاین ذرت شیرین و 150 لاین ذرت آجیلی در نسل های S3 تا S6 در سال زراعی 1394 مورد بررسی، گزینش و خودگشنی قرار گرفتند. طول ردیف های کاشت 5 متر، فاصله بین ردیف های کاشت 75 سانتیمتر و فاصله کپه ها 20 سانتیمتر و در هر کپه پس از تنک شدن 1 بوته حفظ گردید. در زمان گلدهی تعداد 5 تا 7 بوته مناسب خودگشن شدند. خصوصیاتی که برای گزینش لاین ها مورد استفاده قرار گرفت شامل ...

 • پوستر
  ۲۰. ارزیابی سازگاری ارقام تجاری انگور روی پایه های متحمل به سرطان طوقه

  کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۳
  تعداد صفحات گزارش: ۴۶
  چکیده:

  با هدف ارزیابی سازگاری اقلیمی و سازگاری پیوند دو پایه متحمل به بیماری سرطان طوقه با ارقام تجاری انگور و مقایسه نهال های پیوندی با غیر پیوندی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار (‮‭10‬ نمونه در هر تکرار) طی 5 سال در ایستگاه کهریز اجرا شد. سه رقم صاحبی، قرمز بی دانه و سفید بی دانه روی هردو پایه H4وH6 پیوند شده و نهال های غیرپیوندی شاهد بودند. صفاتی نظیر زمان شروع باردهی نهال ها، میزان رشد رویشی شاخه ها، عملکرد و سایر صفات کمی و کیفی محصول اندازه ...