رصدخانه تحقیقات پزشکی

رصدخانه مقالات و پژوهشهای علمی ایران در زمینه علوم پزشکی، دارو سازی، دندانپزشکی و پرستاری ...


آمار پژوهشهای علوم پزشکی ایران در یک نگاه

۱,۹۳۰,۷۶۸ کل مقالات ۵۲,۴۷۸ مقالات علوم پزشکی ۴۲۵,۶۴۷ صفحه ۴۲۱,۷۸۳ تعداد نمایش موضوع ۰ فراخوان پژوهشی* ۲۲۷ طرح پژوهشی* ۳۱۵ کنفرانسها ۲۲۸ نشریات
*آمار مربوط به طرح های پژوهشی، و فراخوانهای مربوطه نهایی نیست و در حال تکمیل است.

پژوهشگران علوم پزشکی


موضوعات برتر علوم پزشکی

لیست فوق بر اساس تعداد مقالات منتشر شده برای هر موضوع پزشکی می باشد.


دانشگاهها و مراکز علمی فعال

لیست فوق بر اساس تعداد مقالاتی است که هر سازمان در زمینه «علوم پزشکی» تهیه نموده اند.

فعالان علم و پژوهش ایران

تعداد بیشماری از اساتید، دانشجویان و کارشناسان دست به دست هم می دهند تا یک کنفرانس به بهترین نحو ممکن برگزار شود. برگزاری موفق یک کنفرانس نیازمند همکاری و یکدلی برگزار کنندگان، ارائه کنندگان مقالات، داوران و اعضای کمیته های علمی و افراد مختلفی است.